Nový vysielač BZENICA časť BUKOVINA

30.01.2016 21:32

Vážení zákazníci,

postavili sme pre Vás nový vysielač vo BZENICI časti BUKOVINA.

Ponúkame Vám možnosť využitia našich služieb aj v tejto lokalite.

V prípade záujmu o pripojenie do siete internet nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0917 556 555 alebo

emailom na adrese support@al-net.sk

Späť

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.