Sídlo spoločnosti ALNETwork s.r.o.

 

ALNETwork s.r.o.
Priehradka 395/9
966 01 Hliník nad Hronom

Tel.: +421 917 556 555

E-mail: support@al-net.sk

IČO: 45 359 644

IČ DPH: SK2022963283

zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 17632/S

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Číslo bankového účtu IBAN: SK41 0200 0000 0030 0001 3657

Sídlo spoločnosti ALNETwork10, s.r.o.

 

ALNETwork10, s.r.o.
Priehradka 395/9
966 01 Hliník nad Hronom

Tel.: +421 917 556 555

E-mail: support@al-net.sk

IČO: 50 198 564

DIČ: 2120203690

zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 29332/S

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Číslo bankového účtu IBAN: SK97 0200 0000 0036 3591 8556

Kontaktujte nás

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.