Internet pre domácnosti - Hliník nad Hronom

 
    ALnet DOMA S - 9,90€ pri viazanosti 24 mes., 10,90€ pri viazanosti 12 mes., 11,90€ bez viazanosti
 
 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 6/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5
 
    ALnet DOMA M - 11,90€ pri viazanosti 24 mes., 12,90 pri viazanosti 12 mes., 13,90€ bez viazanosti
 
 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 10/2 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

    ALnet DOMA L - 15,90€ pri viazanosti 24 mes., 16,90€ pri viazanosti 12 mes., 17,90€ bez viazanosti

 

 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 15/3 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

 • Zriadenie 1€ (v bytových domoch s vybudovanou infraštruktúrou siete ALnet pri viazanosti 24 mes.)
 • Zriadenie 20€ (v bytových domoch s vybudovanou infraštruktúrou siet ALnet pri viazanosti 12 mes.)
 • Zriadenie 40€ (v bytových domoch s vybudovanou infraštruktúrou siete ALnet bez viazanosti)
 • Zriadenie 40€ pri viazanosti 24 mes. (v domoch bez infraštruktúry siete ALnet)
 • Zriadenie 80€ pri viazanosti 12 mes. (v domoch bez infraštruktúry siete ALnet)
 • Zriadenie 120€ bez viazanosti (v domoch bez infraštruktúry siete ALnet)

 

Internet pre domácnosti - ostatné obce

 
    ALnet DOMA S - 9,90€ pri viazanosti 24 mes., 10,90€ pri viazanosti 12 mes., 11,90€ bez viazanosti
 
 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 3/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

ALnet DOMA M - 11,90€ pri viazanosti 24 mes., 12,90€ pri viazanosti 12 mes., 13,90€ bez viazanosti

 

 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 6/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

ALnet DOMA L - 15,90€ pri viazanosti 24 mes., 16,90€ pri viazanosti 12 mes., 17,90€ bez viazanosti

 

 • Program pre domácnosti v bytových a rodinných domoch
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 10/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

    Zriadenie 40€ pri viazanosti 24 mes.

    Zriadenie 80€ pri viazanosti 12 mes.

    Zriadenie 120€ bez viazanosti

 

Administratívne poplatky

 
 • Prekládka pripojenia 60€
 • Kópia faktúry, vyúčtovania alebo iného administratívneho dokladu 0,80€
 • Prevod pripojenia na nového účastníka 10€
 • Znovupripojenie po omeškaní s platením ceny 10€
 • Znovupripojenie v prípade vymáhania pohľadávky 39,80€
 • Prijatie hotovostnej platby 1€
 • Poplatok za prvú upomienku 0€
 • Poplatok za druhú upomienku 2,90€

Servisné práce

 
 • Servisná hodina (aj začatá) inštalácia SW, vírusy a iné 10€
 • Výjazd z dôvodu neoprávneného zásahu zákazníkom 12€
 • Konfigurácia WIFI routra 8€
 • Cestovné osobným automobilom 0,40€/km

Materiál

 
 • Sieťový kábel FTP, UTP 0,50€/m
 • Sieťový kábel FTP outdoor (za každý meter mimo základnej inštalácie) 0,70€/m
 • Konektor RJ45 0,50€/ks
 • Kryt RJ45 0,30€/ks
 • Wifi router štandardný (router, konfigurácia) 29€

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.