Internet firmy - Hliník nad Hronom

 
    ALnet BUSINESS S - 9,90€ pri viazanosti 24 mes., 10,90€ pri viazanosti 12 mes., 11,90€ bez viazanosti
 
 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 6/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

ALnet BUSINESS M - 11,90€ pri viazanosti 24 mes., 12,90€ pri viazanosti 12 mes., 13,90€ bez viazanosti

 

 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 12/2 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

ALnet BUSINESS L - 15,90€ pri viazanosti 24 mes., 16,90€ pri viazanosti 12 mes., 17,90€ bez viazanosti

 

 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 15/3 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5

 

Zriadenie dohodou podľa obtiažnosti inštalácie

Ceny sú uvedené bez DPH

Internet firmy - ostatné obce

 
    ALnet BUSINESS S - 9,90€ pri viazanosti 24 mes., 10,90€ pri viazanosti 12 mes., 11,90 bez viazanosti
 
 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 3/1 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5
    
 
    ALnet BUSINESS M - 11,90€ pri viazanosti 24 mes., 12,90€ pri viazanosti 12 mes., 13,90€ bez viazanosti
 
 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 6/2 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5
 
    ALnet BUSINESS L - 15,90€ pri viazanosti 24 mes., 16,90€ pri viazanosti 12 mes., 17,90€ bez viazanosti
 
 • Program určený pre firemných zákazníkov
 • Dosiahnuteľná rýchlosť do 10/3 Mbit/s
 • Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
 • Agregácia 1:5
 
    Zriadenie dohodou poodľa obtiažnosti inštalácie
    Ceny sú uvedené bez DPH

Administratívne poplatky

 
 • Prekládka pripojenia 60€
 • Kópia faktúry, vyúčtovania alebo iného administratívneho dokladu 0,80€
 • Prevod pripojenia na iného účastníka 10€
 • Znovupripojenie po omeškaní s platením ceny 10€
 • Znovupripojenie v prípade vymáhania pohľadávky 39,80€
 • Prijatie hotovostnej platby 1€
 • Poplatok za prvú upomienku 0€
 • Poplatok za druhú upomienku 2,90€

Ceny sú uvedené bez DPH

Servisné práce

 
 • Servisná hodina (aj začatá) inštalácia SW, virusy a iné 20€
 • Výjazd z dôvodu neoprávneného zásahu zákazníkom 15€
 • Konfigurácia WIFI routra 9€
 • Cestovné osobným automobilom 0,40€/km

Ceny sú uvedené bez DPH

Materiál

 
 • Sieťový kábel FTP, UTP 0,42€/m
 • Sieťový kábel FTP outdoor (za každý meter mimo základnej inštalácie) 0,58€/m
 • Konektor RJ45 0,42€/ks
 • Kryt RJ45 0,25€/ks
 • Wifi router štandardný (router, konfigurácia) 24,17€
Ceny sú uvedené bez DPH

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.